Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status prawny

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu  jest jednostką organizacyjną Miasta Przemyśl, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Działalność szkoły regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. ustawa z dnia 07 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 i 1818) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
  2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
  3. ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
  4. uchwały Rady Miasta Przemyśl,
  5. Statut  Zespołu Szkól Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu
  6. Statut Technikum nr 1 im. Armii Krajowej w Zespole Szkól Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu
  7. Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Zespole Szkól Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu